Elektronik

 

Det är en gren inom elektrotekniken och som bygger på elektronerna rörelser i ett vakuum, gas eller i ett fast material som till exempel i en halvledare. För både amerikanska och europeiska språkbruket så omfattar det även användning av olika elektroniska komponenter inom till exempel radion, teven, datatekniken, kommunikationer, olika informationstekniker och även inom mätteknik.

Icke elektrisk -Elektrisk apparatur som inte har aktiva komponenter räknas traditionellt inte som elektronisk. Föremål på icke elektronisk utrustning är till exempel ett värmeelement, dit räknas också elmotorer och enklare kraftöverföringar av el.

Där elektroniken spelar roll - Man talar om en informationsrevolution och där har elektroniken en viktig roll. Detta på grund av olika utrustningar för information är uppbyggda av elektronik som exempelvis datorer och dess kringutrustning.

Teknikens lagar

Det finns några grundläggande lagar som redogör för hur det fungerar med elektronik och dessa är:

Ohms Lag - Den redogör för ett förhållande mellan en elektrisk spänning, elektrisk resistans samt för elektrisk ström till en linjär resistor. Ohm lag är har fått sitt namn efter den tyske fysikern Georg Ohm som i boken "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet"  från år 1827 där Georg Ohm lade fram de belägg för det förhållandet som är mellan de tre nämnda elektriska storheter.

Den elektriska spänningen är lika med resistansens proportionella förhållande gentemot den elektriska strömmen. Men det kan även formuleras som att den elektriska strömmen är detsamma som förhållandet mellan elektronisk spänning och resistans. Det finns även en tredje och det är resistansen är detsamma som förhållandet mellan den elektriska spänningen och den elektriska strömmen.

Kirchoffs Lag - Det är kompletterande lagar till Ohms lag. Man kan med hjälp av dessa göra ekvationer som beräknar olika strömmar och spänningar ur en elektrisk krets. Dessa laga är uppkallade efter Gustaf Kirchoff som var en tysk fysiker. Han hade två lagar den första beskrev hur strömmen delar ut sig i en krets "Kirchoffs strömlag" och den andra hur spänningfördelar sig i en krets "Kirchoffs spänningslag".

Maxwells ekvationer - Som beskriver olika elektriska och även de magnetiska fält genom fyra stycken differentiala, partiella ekvationer.

Komponenterna

Elektronikens beståndsdelar kallas i allmänhet för komponenter. Alla komponenter delas upp i olika typer som beror på vilka egenskaper som komponenterna har. Sätter man samman komponenter då bildar man en krets.

Aktiva komponenter - Det är komponenter där det allt som oftast krävs en matning för att de ska kunna ta hand om elektroniska signaler. Det kan vara förstärkande komponter, det kan också vara halvledarkomponenter eller så är det komponenter som kräver strömförsörning utifrån. 

Passiva komponenter - Komponenter med inbyggda passiva uppbyggnader. Det kan till exempel vara resistorer, memristorer, kondensatorer eller en spole.

Analoga kretsar - Dagens analoga teknik utgörs mestadels av olika kopplingar i operationsförstärkare men även andra så kallat integrerad linjär krets även om diskreta kopplingar med transistorer förekommer ibland, framförallt i högeffekt och i sammanhang med radiofrekvens.

Digitala kretsar - Kallas oftast för chip men även för IC. Det är en integrerad krets där alla komponenter är tillverkade tillsammans i stället för var för sig som i en traditionell krets.